Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân

Chào mừng đến với Trung tâm Khoa học Sức khỏe UNM

Trung tâm Khoa học Sức khỏe của Đại học New Mexico là nhà lãnh đạo về chăm sóc sức khỏe và y học học thuật của New Mexico. Dân số đa dạng độc đáo của chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo người dân New Mexico ở tất cả các vùng của tiểu bang được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến, chất lượng khi nào và ở đâu họ cần. Chúng tôi thay đổi cuộc sống trong cộng đồng của mình trong khi chuyển tiếp nghiên cứu và đổi mới y tế ở cấp quốc gia. Tìm hiểu thêm về UNM HSC>

Cam kết với Giáo dục, Chăm sóc và Nghiên cứu

UNM HSC đang nâng cao kiến ​​thức và hiểu biết trong các lĩnh vực quan trọng nhất của sức khỏe con người, tập trung vào các nhu cầu sức khỏe ưu tiên của cộng đồng của chúng ta.
  • 900,000 Bệnh nhân thăm khám mỗi năm
  • 1,700 Các nhà cung cấp trong một loạt các chuyên ngành
  • 2,153 Sinh viên nhập học năm 2017
  • $161 triệu + Tài trợ nghiên cứu được trao
  • $1.6 B Đóng góp cho nền kinh tế mỗi năm

Bệnh viện nhi chuyên dụng duy nhất của New Mexico

Bệnh viện Nhi đồng UNM là bệnh viện dành cho trẻ em đầy đủ dịch vụ duy nhất trong tiểu bang. Chúng tôi coi con bạn như con của chúng tôi.

Tin Tức

Trọng tâm chiến lược vào việc cải thiện sức khỏe cộng đồng

UNM đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe và bình đẳng sức khỏe cho tất cả người dân New Mexico, trang bị nhà ở, giáo dục, thực phẩm, giao thông, tiện ích, thu nhập và hòa nhập xã hội.

Văn phòng Y tế Cộng đồng đã phát triển các chiến lược mạnh mẽ để tiếp cận cuộc sống của các cá nhân, cộng đồng, tiểu bang, quốc gia và thế giới.

Trung tâm chấn thương cấp 1 duy nhất ở New Mexico

Bạn có phải là một bệnh nhân đang tìm kiếm sự chăm sóc?