Phòng thí nghiệm X quang pháp y

Vào năm 2010, Văn phòng Điều tra Y tế New Mexico đã chuyển đến một cơ sở mới rộng 60,000 foot vuông, bao gồm phòng thí nghiệm khám nghiệm tử thi Mức độ 3 An toàn Sinh học hoàn toàn, được thiết kế theo công nghệ tiên tiến nhất trong nước. Nằm trong dãy phòng khám nghiệm tử thi, bộ hình ảnh X quang tạo thành phòng thí nghiệm nghiên cứu của Trung tâm. Cơ sở vật chất hiện đại của chúng tôi có cả máy quét CT và MRI. Các máy này thu nhận dữ liệu hình ảnh được sử dụng cho cả khám nghiệm và nghiên cứu pháp y.

tầm nhìn mriphòng thí nghiệmmáy lọc nước