Thiết bị của chúng tôi

thiết bị mr

Siemens Sonata
Máy quét MR 1.5T

Máy quét Siemens Sonata 1.5 T MR


Máy quét CT cắt lát 16 lát Brilliance Big Bore của Philips


Đầu đọc chụp ảnh phóng xạ điện toán PCR Eleva của Philips


thiết bị ct

Philips Brilliant
Máy quét CT lỗ khoan lớn

Thiết bị X-quang di động GE AMXIV Plus


Thiết bị X-Ray di động GE AMX-4


Siêu âm Sonosite 180


Hewlett-Packard 43805N Faxitron


trạm đọc nhịp độ

Tiến sĩ Hatch xem hình ảnh
tại một trạm đọc PACS.

Shel Labs LI27 Tủ ấm lạnh 25 foot khối


Hệ thống đo nhiệt độ sợi quang 104 kênh Omega FOB4
(Tương thích với MR)


Hệ thống PACS và 2 trạm đọc


Máy trạm Mac Pro Xeon 64-bit