Các dự án không được tài trợ

Tiện ích của Chụp X-Quang Chụp X-Quang sau khi chết (CT) trong Đánh giá Tử vong do Treo cổ
Co-PI: Elifritz và Kastenbaum
So sánh phát hiện CT mù đôi và khám nghiệm tử thi hàng loạt trường hợp tử vong do treo cổ.