Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân
Dịch

Trung tâm Khoa học Dịch thuật và Lâm sàng UNM (CTSC)

Là một thành viên của quốc gia  Hiệp hội NIH CTSA, chúng tôi cam kết cải thiện sức khỏe của New Mexico bằng cách hợp lý hóa khoa học, chuyển đổi đào tạo và cải thiện con đường từ phòng thí nghiệm sang thực hành lâm sàng — và vào cộng đồng của chúng tôi thông qua các nghiên cứu lâm sàng. Chúng tôi là công ty đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh. Đội ngũ hơn 300 nhà điều tra và chuyên gia hỗ trợ của chúng tôi được thúc đẩy bởi văn hóa khám phá khoa học của chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau thiết lập các nhóm và quan hệ đối tác mới. Chúng tôi phát triển các công cụ, công nghệ mới và các phương pháp hay nhất. Và chúng tôi cung cấp cho các nhà điều tra cơ hội để được cấp vốn và phát triển nghề nghiệp cho phi công. 

Tài nguyên cho nhà nghiên cứu

CTSC cung cấp vô số tài sản và nguồn lực sẵn có cho các nhà điều tra và nhà nghiên cứu. Cơ sở hạ tầng này cho phép khám phá khoa học nhanh hơn để nâng cao sức khỏe con người.

Là một phần của sự chữa khỏi

Nghiên cứu có nghĩa là hy vọng. Các nhà điều tra của chúng tôi cam kết thực hiện sứ mệnh tiến hành nghiên cứu sẽ tác động đáng kể đến sức khỏe của cộng đồng ở New Mexico và trên toàn thế giới. 

Vai trò của các đối tượng tình nguyện với tư cách là đối tác trong nghiên cứu lâm sàng là rất quan trọng đối với sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy khám phá hướng tới sức khỏe tốt hơn. Gọi 505-272-HOPE (4673) để tham gia nghiên cứu CTSC. 

Tin tức & Thông tin

Tin tức CTSC

Tin tức và thông tin chi tiết của Trung tâm Khoa học Lâm sàng & Dịch thuật

Tìm hiểu thêm

Sự kiện CTSC

Thông tin mới nhất về các sự kiện, cuộc họp, hội thảo được tổ chức bởi CTSC

Tìm hiểu thêm

Tòa soạn HSC

Phòng tin tức Khoa học Y tế của Đại học New Mexico

Tìm hiểu thêm