Tiểu sử

M. Alba nhận bằng Cử nhân Công nghệ Y tế (1989) tại Đại học Texas tại El Paso. Cô lấy bằng Thạc sĩ Khoa học về Y học Phương Đông năm 2000 tại Viện Y học Trung Quốc Quốc tế.

Cô có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong các phòng thí nghiệm lâm sàng với tư cách là nhà tổng quát học và nhân viên ngân hàng máu ở Texas, New Mexico, Arizona và Nevada.
Cô cũng điều hành một cơ sở châm cứu và hành nghề đông y tư nhân trong 18 năm.

Cô đã tham gia chương trình Khoa học Phòng thí nghiệm Y tế từ năm 2007 và giảng dạy các khóa học về Miễn dịch học Lâm sàng, Huyết thanh học Lâm sàng và Quản lý và Giáo dục Lâm sàng.

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Hơn hai mươi năm của tôi trong lĩnh vực khoa học phòng thí nghiệm lâm sàng chủ yếu trong ngân hàng máu và huyết học đã cung cấp nền tảng kinh nghiệm để chia sẻ với các sinh viên trong chương trình khoa học phòng thí nghiệm y tế. Tôi quan tâm đến việc phát triển những cách thức mới và sáng tạo để truyền tải thông tin đến học sinh, bao gồm từ trò chuyện bằng phấn trong lớp học truyền thống đến phát triển các trò chơi trực tuyến tương tác để cải thiện kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

Lĩnh vực chuyên môn

Y học truyền máu
Huyết thanh học lâm sàng
Quản lý và Giáo dục Lâm sàng

Chứng chỉ

Nhà khoa học Phòng thí nghiệm Y tế ASCP (MLS CM)
Ngân hàng máu ASCP
NM Ban Châm cứu Đông y Bác sĩ Đông y TP.

Thành tựu & Giải thưởng

Chương trình học bổng giáo dục y tế, 2012-2014
UNM CTL Học viện Thiết kế Giảng viên Adobe (Khoa học Phòng thí nghiệm Y học-Bệnh học), 2021-2022

Giới Tính

Nữ

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

khóa học dạy

Miễn dịch học lâm sàng (từ năm 2007)
Huyết thanh học lâm sàng (từ năm 2008)
Quản lý phòng thí nghiệm lâm sàng (từ năm 2012)
Sự nghiệp trong Khoa học Phòng thí nghiệm (từ năm 2009)

Nghiên cứu và học bổng

Tài trợ phát triển chương trình ASCP

2019: Trải nghiệm phòng thí nghiệm tương tác trong thời gian thực để tăng trí thông minh cảm xúc và kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên khoa học phòng thí nghiệm y tế

2016: Đào tạo Sinh viên Phòng thí nghiệm Y tế ở Nông thôn