Tiểu sử

Cử nhân tiếng Pháp (2004) Đại học New Mexico MD 2008 Đại học New Mexico Sau đó, nội trú 3 năm nội khoa tại Đại học New Mexico

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Nhà giáo dục bác sĩ lâm sàng tại UNM từ năm 2017. Giám đốc y tế của Chương trình Cải thiện Chất lượng Medicaid và Tránh nhập viện ECHO từ năm 2020. Nghiên cứu viên của Trường Cao đẳng Bác sĩ Hoa Kỳ.

Lĩnh vực chuyên môn

Nhà giáo dục lâm sàng Dự án ECHO

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh