Tiểu sử

Tiến sĩ Bartlett nhận bằng Cử nhân về Sinh học Phân tử, Tế bào và Phát triển từ Đại học California tại Los Angeles vào năm 2010. Ông đã hoàn thành Tiến sĩ Y khoa và Thạc sĩ Y tế Công cộng tại Trường Y Đại học Miami Miller vào năm 2015, sau đó thực tập và đào tạo nội trú tại Đại học New Mexico (2018). Tiến sĩ Bartlett đã hoàn thành Học bổng Chất lượng VA tại Bệnh viện VA San Francisco vào năm 2019.

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

NA

Lĩnh vực chuyên môn

Chuyên môn số 1 [Nội khoa]
Chuyên môn số 2 [Cải thiện chất lượng, An toàn cho bệnh nhân, Hoạt động chăm sóc sức khỏe]

Thành tựu & Giải thưởng

NA

Giới Tính

Nam

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh

khóa học dạy

Thực tiễn Cải tiến Chất lượng