Tiểu sử

Tiến sĩ Devon Chabot-Richards đã hoàn thành học bổng về nội trú bệnh lý học và bệnh học huyết học và bệnh học di truyền phân tử tại Đại học New Mexico. Cô hiện là Phó Giáo sư Bệnh học tại Đại học New Mexico, nơi cô đảm nhận vai trò Giám đốc Phòng thí nghiệm Chẩn đoán Phân tử và Ung thư, đồng thời đăng ký về các dịch vụ huyết học và phân tử.

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Tiến sĩ Chabot-Richards rất cam kết giáo dục y tế ở tất cả các cấp. Cô tham gia giảng dạy dịch vụ lâm sàng cho sinh viên y khoa, cư dân bệnh học và nghiên cứu sinh về bệnh lý huyết học và bệnh lý di truyền phân tử, cũng như các nhà khoa học từ các dịch vụ khác, về bệnh lý huyết học, bệnh lý học phân tử, HLA và luân phiên hóa học. Cô cố gắng tạo ra một môi trường tích cực cho việc giảng dạy tại chỗ và cam kết kết hợp công nghệ mới vào giáo dục y tế.

Lĩnh vực chuyên môn

Bệnh lý di truyền phân tử
Bệnh học huyết học

Đào tạo

Học bổng: Đại học New Mexico, Bệnh lý di truyền phân tử, Bệnh lý huyết học (2013)
Cư trú: Đại học New Mexico, Bệnh học Giải phẫu và Bệnh học Lâm sàng (2011)
Trường y tế: Đại học Y khoa New Mexico (2007)

Thành tựu & Giải thưởng

Chứng chỉ hội đồng quản trị: Board Certified Molecular Genetic Pathology, American Board of Pathology (2013) | Board Certified Hematopathology, American Board of Pathology (2012) | Hội đồng được chứng nhận về bệnh lý giải phẫu và bệnh lý lâm sàng, Hội đồng bệnh lý học Hoa Kỳ (2011)

Giới Tính

Nữ

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh