Tiểu sử

Dr. Chan nhận bằng Cử nhân Hóa sinh (2008) từ Đại học California, Los Angeles (UCLA). Cô lấy bằng Tiến sĩ Y khoa (2015) từ Đại học California, Davis (UCD). Sau khi lấy bằng MD, cô ấy đã hoàn thành nội trú 3 năm Nội khoa cũng như nội trú trưởng năm thứ 4 tại Đại học New Mexico (2019). Cô ấy đã cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu khiêm tốn về mặt văn hóa tại Phòng khám SW Mesa từ năm 2015, nơi cô ấy cũng giới thiệu các bác sĩ nội trú. Với tư cách là "Người song hành" duy nhất của Khoa Nội, cô ấy cũng tham gia cả các nhóm y tế giảng dạy và không giảng dạy tại UNMH.

Lĩnh vực chuyên môn

Bệnh nhân nói tiếng Tây Ban Nha phức tạp về mặt y tế
Chăm sóc Mãn tính/Giai đoạn Cuối
Y học chống phân biệt chủng tộc và giáo dục y tế
Hướng dẫn thực tập sinh thế hệ 1

Giới Tính

Nữ

Ngôn ngữ

  • Tiếng Tây Ban Nha