Tiểu sử

Micah Clark là Navajo và đến từ Crystal, New Mexico. Cô là Chuyên gia Phát triển Lực lượng Lao động & Sinh viên tại CNAH và làm việc với các sinh viên khoa học sức khỏe UNM người Mỹ da đỏ hiện tại và tương lai khi họ theo đuổi một bằng cấp về sức khỏe.

Khi rảnh rỗi, Micah thích dành thời gian cho gia đình và mong muốn trở thành một bậc thầy về bước đi của Fitbit.

Kiến thức

Micah có bằng Cử nhân và Thạc sĩ về Giáo dục Sức khỏe của Đại học New Mexico và là một chuyên gia giáo dục sức khỏe được chứng nhận (CHES).

Đại học: Cử nhân Khoa học Giáo dục Sức khỏe, Đại học New Mexico

Tốt nghiệp: Thạc sĩ Khoa học Giáo dục Sức khỏe, Đại học New Mexico