Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Nghiên cứu theo chương trình của tôi tập trung vào việc kết nối sinh học, tin sinh học và kỹ thuật. Cố vấn tốt nghiệp của tôi là Tiến sĩ Bernhard Palsson, và trong chương trình tiền tiến sĩ của mình, tôi là người đầu tiên lấy thông tin về trình tự bộ gen và phát triển các mô hình toán học dự đoán về quá trình trao đổi chất của vi khuẩn. Nghiên cứu của tôi đã bắt đầu một nỗ lực đáng kể trên toàn cầu và nhiều bài báo từ công trình nghiên cứu sau đại học của tôi có hơn 500 trích dẫn (hai bài có ~1000 trích dẫn).

Trong quá trình làm nghiên cứu sau đại học, tôi đã phát triển mối quan tâm sâu sắc đến công nghệ gen và cách công nghệ có thể biến đổi sinh học và khoa học y sinh. Theo đuổi mối quan tâm này, tôi đã chọn làm việc với Tiến sĩ George Church tại Trường Y Harvard ở Boston cho các nghiên cứu sau tiến sĩ của mình để phát triển cái được gọi là “Công nghệ giải trình tự thế hệ tiếp theo”.

Hiện tại, tại UNM, tôi đang làm việc tại Khoa Hóa học và Sinh học Hóa học và Trung tâm Ung thư Toàn diện UNM, nơi tôi đã dành 10 năm qua để phát triển công nghệ Giải trình tự Thế hệ Tiếp theo và các công cụ tin sinh học. Ngoài nghiên cứu, tôi còn tích cực tham gia đào tạo, giáo dục và cố vấn nghiên cứu trong 10 năm qua trong sự nghiệp của mình. Với vai trò này, với tư cách là Giám đốc trước đây của Trung tâm Kỹ thuật Y sinh, tôi đã giúp thiết lập một chương trình cấp bằng tốt nghiệp mới về Tin sinh học. Ngoài ra, tôi còn phục vụ ở vị trí lãnh đạo NIH INBRE tại cơ sở chính của UNM, nơi tôi đã tích cực hướng dẫn các giảng viên cơ sở khi họ cạnh tranh để được NIH hỗ trợ. Tôi hiện cũng là Đồng Giám đốc Tài nguyên Chia sẻ Tin sinh học tại UNMCCC.

Thành tựu & Giải thưởng

Các giải thưởng: Giáo sư Kỹ thuật trẻ xuất sắc (2003-2004)

Thành viên: Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học Hoa Kỳ (AAAS) | Hiệp hội Vi sinh học Hoa Kỳ (ASM) | Viện Hoa Kỳ hoặc Kỹ sư hóa học (AIChE)