Tiểu sử

Tiến sĩ Goot nhận bằng Cử nhân Sinh học (2007) từ Đại học Bang Texas. Ông lấy bằng Tiến sĩ Y khoa (2011) tại Trường Y khoa Trung tâm Khoa học Sức khỏe Đại học Texas tại Houston. Sau khi lấy bằng MD, anh đã hoàn thành khóa học nội trú 3 năm về nội khoa tại Đại học New Mexico.

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

N/A

Lĩnh vực chuyên môn

Nội khoa
Thuốc chống huyết khối
Tin học lâm sàng

Giới Tính

Nam

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh