Tiểu sử

Tiến sĩ Guliani thực hành phổ phẫu thuật mạch máu, tuy nhiên có mối quan tâm đặc biệt đến chăm sóc Thuyên tắc phổi, ECMO (oxy hóa màng ngoài cơ thể), và chấn thương mạch máu. Tiến sĩ Guliani gia nhập Đại học New of New Mexico vào năm 2015. Ông đã hoàn thành nội trú phẫu thuật tổng quát của mình tại Đại học Virginia Commonwealth. Sau đó, anh ấy tiếp tục hoàn thành hai học bổng phẫu thuật về Phẫu thuật mạch máu và Chăm sóc quan trọng phẫu thuật. Kể từ khi gia nhập Đại học New Mexico, ông đã đặc biệt quan tâm đến những bệnh nhân bị bệnh nặng với các vấn đề liên quan đến mạch máu. Ông đã giúp phát triển nhóm Ứng phó Thuyên tắc Phổi của Đại học New Mexico, giúp điều phối việc chăm sóc bệnh nhân thuyên tắc phổi. Ông cũng là người có công trong việc phát triển chương trình ECMO của UNM, sử dụng một máy tim phổi để quản lý những bệnh nhân đang ở giai đoạn ngoại viện. Tiến sĩ Guliani cũng quan tâm đến việc quản lý chấn thương mạch máu.

Đào tạo


Trường Y: 2003
Cư trú: 2012
Học bổng:2013, 2015
General, American Board of Phẫu thuật
Phẫu thuật mạch máu, Hội đồng phẫu thuật Hoa Kỳ
Chăm sóc quan trọng về phẫu thuật, Hội đồng phẫu thuật Hoa Kỳ
Giấy phép Y tế New Mexico

Chứng chỉ

Chứng chỉ và Giấy phép của Hội đồng quản trị:
General, American Board of Phẫu thuật
Phẫu thuật mạch máu, Hội đồng phẫu thuật Hoa Kỳ
Chăm sóc quan trọng về phẫu thuật, Hội đồng phẫu thuật Hoa Kỳ
Giấy phép Y tế New Mexico