Tiểu sử

Tiến sĩ Guo là Phó Giáo sư tại Khoa Nội, Khoa Y học Phân tử, Đại học New Mexico. Ông cũng đang giữ vai trò là giám đốc của Nguồn thông tin sinh học được chia sẻ cho Trung tâm Ung thư Toàn diện New Mexico.

Tiến sĩ Guo có nhiều kinh nghiệm với các dự án do NIH tài trợ và đã từng là bác sĩ thông tin sinh học trong nhiều khoản tài trợ do NIH tài trợ, bao gồm SPORE trong các bệnh ung thư phổi, vú và GI. Nghiên cứu của Tiến sĩ Guo tập trung vào việc phát triển phương pháp và phân tích tin sinh học cho các nghiên cứu bộ gen và đã xuất bản hơn 150 bản thảo về các lĩnh vực liên quan.

Tiến sĩ Guo đặc biệt có kinh nghiệm trong các ứng dụng học máy và phát triển tin sinh học nói chung. Tiến sĩ Guo đã cộng tác với các thành viên của Trung tâm Ung thư Toàn diện UNM (UNMCCC) kể từ năm 2017 khi ông gia nhập UNMCCC. Với tư cách là giám đốc của Nguồn chia sẻ Tin sinh học, ông đã hỗ trợ các thành viên UNMCCC đệ trình 28 khoản tài trợ quốc gia, xuất bản 20 bản thảo được đánh giá ngang hàng.