Tiểu sử

Tiến sĩ Guo nhận bằng Cử nhân Khoa học Máy tính của Đại học Minnesota năm 2003, Thạc sĩ Khoa học Máy tính của Đại học Nam Carolina năm 2007 và bằng Tiến sĩ. Tiến sĩ Khoa học Máy tính với trọng tâm là tin sinh học tại Đại học Nam Carolina năm 2009. Từ năm 2009 đến năm 2011, Tiến sĩ Guo làm nhà tin sinh học tại Trung tâm Ung thư Ingram của Đại học Vanderbilt. Từ năm 2011 đến 2017, Tiến sĩ Guo làm Trợ lý Giáo sư tại Khoa Sinh học Ung thư, Đại học Vanderbilt. Hiện tại, Tiến sĩ Guo là Phó Giáo sư tại Khoa Nội, Khoa Y học Phân tử, Đại học New Mexico. Ông cũng đang giữ chức vụ giám đốc Tài nguyên chia sẻ tin sinh học cho Trung tâm Ung thư Toàn diện New Mexico.

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Tiến sĩ Guo là Phó Giáo sư tại Khoa Nội khoa, Khoa Y học Phân tử, Đại học New Mexico. Ông cũng đang giữ chức vụ giám đốc Tài nguyên chia sẻ tin sinh học cho Trung tâm Ung thư Toàn diện New Mexico. Tiến sĩ Guo có nhiều kinh nghiệm với các dự án do NIH tài trợ và từng là nhà tin sinh học trong nhiều dự án do NIH tài trợ, bao gồm SPORE trong các bệnh ung thư phổi, vú và GI. Nghiên cứu của Tiến sĩ Guo tập trung vào việc phát triển phương pháp phân tích và tin sinh học cho các nghiên cứu về gen và đã xuất bản hơn 150 bản thảo trong các lĩnh vực liên quan. Tiến sĩ Guo đặc biệt có kinh nghiệm trong việc xử lý dữ liệu SNP và nghiên cứu di truyền quy mô lớn.

Lĩnh vực chuyên môn

Tin sinh học Genomics Di truyền học

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh