Tiểu sử

Tiến sĩ Helmrich lấy bằng đại học và sau đại học tại Đại học Nam Florida, các lĩnh vực nhân chủng học, khoa học y sinh, lão hóa và khoa học thần kinh. Sau đó, cô đã hoàn thành trường y khoa tại Trường Cao đẳng Y học Xương khớp Philadelphia, và hoàn thành khóa đào tạo nội trú bệnh học của mình, cũng như học bổng bệnh học pháp y của cô, tại Đại học New Mexico.

Tiến sĩ Helmrich được chứng nhận về Giải phẫu bệnh và Pháp y bởi Ủy ban Bệnh học Hoa Kỳ. Cô là thành viên của nhiều tổ chức chuyên nghiệp, bao gồm NAME (Hiệp hội Giám định Y khoa Quốc gia) và Học viện Khoa học Pháp y Hoa Kỳ (AAFS). Mối quan tâm nghiên cứu của cô đã bao gồm tiện ích của chụp cắt lớp CT (Chụp cắt lớp vi tính) trong bối cảnh khám nghiệm tử thi. Các lợi ích nghề nghiệp khác bao gồm các trường hợp tử vong liên quan đến đuối nước, và các đồ tạo tác sau khám nghiệm.

Giới Tính

Nữ