Tiểu sử

Knowles giám sát các chương trình quốc gia của Dự án ECHO.

Sinh ra ở Hàn Quốc, Knowles đến Hoa Kỳ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh và lớn lên bên ngoài Chicago. Cô theo học Xã hội học và Nhân chủng học với trọng tâm là Nghiên cứu Phụ nữ trước khi chuyển đến New Mexico vào năm 1998. 

Mối quan tâm của Knowles trong việc chăm sóc và bình đẳng tại nơi làm việc cho phụ nữ đã khởi động một thập kỷ làm việc trong các lĩnh vực chăm sóc người già, các dịch vụ dài hạn và cuộc sống dựa vào cộng đồng.  

Trước khi tham gia Dự án ECHO, Knowles từng là giám đốc chính sách và phó thư ký nội các của Bộ dịch vụ dài hạn và người cao tuổi New Mexico trước khi trở thành quyền thư ký nội các của cơ quan đó vào năm 2017.   

Cô ấy cam kết thực hiện sứ mệnh của Dự án ECHO và tiếp tục phục vụ người dân ở New Mexico và trên toàn thế giới.