Tiểu sử

Lewis đã nhận bằng Tiến sĩ. ngành Dược học tại Đại học Manitoba (CA) năm 1989 và đã làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Độc chất Qua đường hô hấp Lovelace (ITRI) trước khi làm cố vấn đánh giá rủi ro cho Dự án Thí điểm Phân lập Chất thải Năng lượng và Biện pháp Khắc phục hậu quả của Nhà máy Uranium Hành động Chương trình nước ngầm và dẫn đầu Dự án Hẻm núi đánh giá tác động của các chất gây ô nhiễm từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos. Sau khi thành lập công ty tư vấn của riêng mình, Hiệp hội Sức khỏe Môi trường, Inc. vào năm 1996, cô cũng đã chấp nhận vị trí giảng viên bán thời gian tại UNM-HSC vào năm 1996 để xây dựng Chương trình Sức khỏe Môi trường Cộng đồng (CEHP) nơi cô xây dựng trên quan hệ đối tác của mình với các cộng đồng Navajo và Accord Pueblos để phát triển một chương trình nghiên cứu do cộng đồng hợp tác giải quyết các tác động của các chất gây ô nhiễm trong Chiến tranh Lạnh đối với các cộng đồng bản địa. Duy trì công việc khoa học trong phòng thí nghiệm cơ bản của mình song song với nghiên cứu cộng đồng, cô đã phát triển CEHP như là ngôi nhà của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Siêu quỹ METALS do NIEHS hỗ trợ mà cô đứng đầu; Trung tâm Hỗ trợ NIMHD về Công bằng Nghiên cứu Sức khỏe Môi trường Bản địa mà cô là MPI; và Nghiên cứu thuần tập về sinh NIH-OD Navajo / Ảnh hưởng của môi trường đến kết quả sức khỏe trẻ em (NBCS / ECHO) mà bà cũng là Bộ KH & ĐT là một phần của nghiên cứu quốc gia về phát triển trẻ em. Tất cả các nghiên cứu của CEHP vẫn cam kết thực hiện quan hệ đối tác mạnh mẽ với cộng đồng.

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Cuộc sống trưởng thành của tôi liên tục là sự cân bằng giữa lợi ích xây dựng cộng đồng mạnh mẽ và môi trường bền vững và tình yêu khoa học như một công cụ có thể giúp đạt được mục tiêu đó. Sau khi trở lại Hoa Kỳ vào năm 1989, làm việc trong các nhóm nghiên cứu đa lĩnh vực mạnh mẽ tại ITRI đã tạo ra một nền tảng vững chắc để giúp giải quyết các mối đe dọa đối với môi trường của chúng ta, cũng như đánh giá cao khoa học nhóm như một cách tiếp cận hiệu quả để trả lời các câu hỏi phức tạp phải đối mặt bởi các cộng đồng mà không quan điểm cá nhân nào có thể giải quyết. Cơ hội làm việc chặt chẽ với các cộng đồng bản địa đã tạo ra sự thừa nhận không chỉ về mức độ phức tạp của các vấn đề đặt ra bởi chất thải phức tạp từ mọi cấp độ phát triển của bom nguyên tử và kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh sau đó, mà còn về những xung đột văn hóa vốn có trong việc cố gắng giải quyết những vấn đề đó. Việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ đối tác đa dạng bao gồm các cộng đồng bị ảnh hưởng, một loạt các nhà khoa học, cơ quan quản lý, bác sĩ lâm sàng và hoạch định chính sách vẫn còn nhiều thách thức, nhưng có thể là con đường mạnh mẽ nhất để làm sáng tỏ và giúp giảm thiểu rủi ro đa thế hệ vẫn là mối đe dọa đối với văn hóa và truyền thống bản địa, và môi trường của chúng ta. Tương tự như vậy, cơ hội làm việc trong các nhóm đa ngành và đa văn hóa mạnh mẽ và đam mê mang đến cơ hội học hỏi liên tục, đánh giá cao và tôn trọng sự khác biệt duy trì tất cả chúng ta và tạo ra các giải pháp mới. Tôi có thể tưởng tượng không có vai trò nào tốt hơn cho khoa học.

Lĩnh vực chuyên môn

Chất độc
Độc chất học hỗn hợp kim loại
Sức khỏe cộng đồng
Sức khỏe môi trường bản địa
Đánh giá mức độ phơi nhiễm
Sức khỏe môi trường của trẻ em
Tính bền vững
Nghiên cứu do cộng đồng hợp tác

Education

Tiến sĩ, Đại học Manitoba, 1989 (Dược học)

Chứng chỉ

2003-2013. Các nhà ngoại giao, Hội đồng Độc chất học Hoa Kỳ (đã không gia hạn chứng chỉ trong khi chờ các kế hoạch nghỉ hưu)

Thành tựu & Giải thưởng

Giải thưởng Khoa học Truyền thông Công cộng về Chất độc năm 2020
Giải thưởng Xuất sắc về Môi trường EPA Quốc gia Navajo năm 2018
2012 Sự đánh giá cao đối với dịch vụ, sự siêng năng và tận tâm trong nghiên cứu về ảnh hưởng sức khỏe của Uranium đối với quốc gia Navajo từ Cộng đồng các công dân của Red Water Pond Road
Giải thưởng xuất sắc về nghiên cứu khoa học năm 2011 về nghiên cứu dân số, UNM-HSC
2008-2011 Bổ nhiệm vào Blue Ribbon Panel, NIH-OD, để Cố vấn cho Giám đốc về Đánh giá Rủi ro của Phòng thí nghiệm Các bệnh Truyền nhiễm Mới nổi Quốc gia
2008-2009. Bổ nhiệm ban hội thẩm gồm 10 thành viên để xem xét và tư vấn về hiệu suất và định hướng trong tương lai, Chương trình Nghiên cứu Cơ bản của Superfund
2004. Giải thưởng Griff Salisbury về Bảo vệ Môi trường thông qua Thay đổi Quy định, Trung tâm Luật Môi trường New Mexico
2004-2007 Bổ nhiệm vào Ban kiểm soát chất lượng không khí hạt Albuquerque / Bernalillo, Albuquerque, NM

Giám đốc 2017 đến nay, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Siêu quỹ METALS
2010-nay. Giám đốc & Bộ KHĐT, Nghiên cứu đoàn hệ Navajo Birth / ECHO
2014-nay. Giám đốc & Bộ KH & ĐT, Trung tâm Công bằng Nghiên cứu Sức khỏe Môi trường Bản địa
1996-nay. Người sáng lập & Giám đốc, Chương trình Sức khỏe Môi trường Cộng đồng

Nghiên cứu và học bổng

Lewis, J., Hoover, J., MacKenzie, D. Sự chênh lệch về sức khỏe môi trường và sức khỏe khai thác trong các cộng đồng người Mỹ bản địa. Đánh giá được mời cho các Báo cáo Sức khỏe Môi trường Hiện tại, Đạo đức và Chính sách, Springer (2017) 4: 130-141 PMC5428369

Lewis, J., Gonzales, M., Burnette, C., Benally, M., Seanez, P., Shuey, C., Nez, H., Nez, C., Nez, S. Cộng đồng và ý nghĩa đối với sự phát triển của trẻ em: Cơ sở cho Nghiên cứu đoàn hệ sinh Navajo. Được mời đánh giá cho Tạp chí Công tác xã hội trong người khuyết tật và phục hồi chức năng. PMID: 26151586

Hund, L., Bedrick, EJ, Miller, C., Huerta, G., Nez, T., Ramone, S., Shuey, C., Cajero, M. And Lewis, J. Một khuôn khổ Bayesian để ước tính nguy cơ bệnh tật do tiếp xúc với chất thải của mỏ và nhà máy uranium trên Quốc gia Navajo. Tạp chí của Hiệp hội Thống kê Hoàng gia: Series A (Thống kê và Xã hội), 01/2015. DOI: 10.1111 / Rosa.12099.

Malczewska-Toth, B., Myers, O., Shuey, C. và Lewis, JL. Khuyến nghị về Tiêu chuẩn nước ngầm dựa trên sức khỏe của Uranium. Báo cáo cho Phòng Môi trường NM (Santa Fe, NM). Lewis đã bảo vệ khuyến nghị sau đó với Ủy ban Kiểm soát Chất lượng Nước của tiểu bang về việc hạ thấp tiêu chuẩn xuống 3 bậc trong trường hợp bị phản đối lên Tòa án Tối cao của tiểu bang, dẫn đến việc luật hóa việc sử dụng Nguyên tắc Phòng ngừa đầu tiên trong việc ban hành các tiêu chuẩn ở tiểu bang.