Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Vào mùa thu năm 2018, tôi đã tham gia nhóm CHEK-D với tư cách là nhà thống kê sinh học cấp thạc sĩ. Tôi tiến hành quản lý dữ liệu, áp dụng các phương pháp thống kê cho dữ liệu nghiên cứu y sinh của Trung tâm chúng tôi và tham gia vào các ấn phẩm là kết quả của việc phân tích dữ liệu cho các dự án của chúng tôi. Tôi thích tính chất đa ngành trong công việc của chúng tôi tại CHEK-D, nơi chúng tôi giúp giảm bớt sự chênh lệch về sức khỏe và giúp cải thiện sức khỏe của bệnh nhân mắc bệnh thận. Cộng tác với Albuquerque Chapter của Hiệp hội Thống kê Hoa Kỳ, tôi cũng tận hưởng những nỗ lực tiếp cận hàng đầu ở Albuquerque và các khu vực lân cận với mục tiêu đưa các học sinh K-12 chưa được đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực thống kê và thận học.

Đại học: Cử nhân Khoa học về Toán ứng dụng, Đại học New Mexico, Cử nhân Hóa học, Đại học New Mexico

Tốt nghiệp: Thạc sĩ Khoa học Thống kê, Đại học New Mexico