Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Tôi có chuyên môn và động lực cần thiết để tham gia vào dự án này với tư cách là nhà thống kê sinh học hợp tác, đồng thời đưa ra các chiến lược phân tích và tính toán cũng như thực hiện phân tích thống kê cho dự án này. Tôi có nền tảng và được đào tạo về thống kê sinh học với chuyên môn về gen thống kê và dịch tễ học di truyền, và gần đây tôi đã mở rộng sở thích nghiên cứu của mình để bao gồm cả thống kê môi trường. Nghiên cứu của tôi tập trung vào việc phát triển các phương pháp thống kê và chiến lược tính toán cho các nghiên cứu bộ gen quy mô lớn về các bệnh phức tạp và nghiên cứu sức khỏe môi trường. Các phương pháp thống kê để liên kết hàng triệu biến thể hiếm và mới do NGS phát hiện với các kiểu hình bệnh còn hạn chế và cần được phát triển.

Tôi đã xuất bản các phương pháp thống kê sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu chức năng để cung cấp một khung phân tích thống nhất để phân tích dữ liệu NGS, thông qua việc so sánh các cấu hình kiểu gen riêng lẻ dọc theo bộ gen với cả kiểu hình định tính và định lượng. Qua nhiều năm cộng tác trong nhiều dự án sức khỏe môi trường điều tra ảnh hưởng sức khỏe của việc phơi nhiễm hỗn hợp kim loại liên quan đến chất thải mỏ uranium bị bỏ hoang ở Quốc gia Navajo, tôi đã nghiên cứu xác định các phương pháp thống kê để phân tích phơi nhiễm hỗn hợp kim loại giải thích thích hợp cho sự tương tác và các hiệu ứng kết hợp.

Là một nhà đồng điều tra thống kê sinh học, tôi đã hợp tác thành công với các nhà điều tra từ Đại học New Mexico và các tổ chức bên ngoài trong việc xác định các yếu tố di truyền và môi trường dễ mắc các bệnh phức tạp bao gồm ung thư, bệnh não, bệnh tim mạch và bệnh thận mãn tính. Ngoài ra, tôi đã cung cấp hỗ trợ thống kê và tư vấn trong thiết kế nghiên cứu, phân tích sức mạnh, phân tích thống kê, trợ cấp và chuẩn bị bản thảo cho các nhà điều tra. Kinh nghiệm nghiên cứu trước đây của tôi trong các lĩnh vực nghiên cứu gen thống kê và sức khỏe môi trường cũng như công việc hợp tác trong nghiên cứu y sinh đã giúp tôi chuẩn bị tốt để đóng góp thành công cho dự án được đề xuất.