Tiểu sử

Laura Migliaccio, DNP, RN, CNM, là giảng viên của khoa và Điều phối viên Chương trình Hộ sinh Tập trung tại Trường Cao đẳng Điều dưỡng của Đại học New Mexico (UNM). Kể từ năm 1998, cô ấy cũng đã làm việc với Hiệp hội Hộ sinh UNM để cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện và cô ấy đã từng là Trưởng phòng Hộ sinh với hoạt động đó trong hơn một thập kỷ.

Năm 2019, cô đã hoàn thành bằng Tiến sĩ Thực hành Điều dưỡng tại Đại học Bang New Mexico với trọng tâm là phát triển giáo viên hộ sinh. Cô đã nhận bằng Thạc sĩ Khoa học về Điều dưỡng tại UNM và bằng Cử nhân Khoa học về Điều dưỡng tại Đại học Rhode Island.

Lĩnh vực chuyên môn

Sức Khỏe Bà Mẹ Trẻ Em | Hộ sinh/ Sản phụ khoa | Sức Khỏe Sinh Sản | Sức khỏe phụ nữ

Giáo dục đào tạo

DNP, Đại học bang New Mexico, 2019
MSN, Đại học New Mexico, 1998 (Y tá-Hộ sinh)
BSN, Đại học Rhode Island, 1992 (Điều dưỡng)

Chứng chỉ

RN: Y tá đã đăng ký
CNM: Y tá-Hộ sinh được chứng nhận

Thành tựu & Giải thưởng

FACNM: Thành viên của Trường Cao đẳng Y tá-Hộ sinh Hoa Kỳ

Giới Tính

Nữ