Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Tiến sĩ Myaskovsky có hơn 20 năm kinh nghiệm với tư cách là một nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và cố vấn. Được đào tạo đa ngành về tâm lý học xã hội & dịch tễ học lâm sàng, cô đã theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu tập trung vào việc đưa khoa học xã hội & hành vi vào lĩnh vực nghiên cứu dịch vụ y tế. Nghiên cứu do liên bang tài trợ của cô tập trung vào các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe và sử dụng phương pháp tiếp cận đa phương pháp và đa lĩnh vực để xác định và hiểu sự chênh lệch trong các quy trình và kết quả chăm sóc sức khỏe; và phát triển các biện pháp can thiệp để giảm chênh lệch sức khỏe ở những người bị bệnh thận và các bệnh mãn tính khác. Cô đã giảng dạy các khóa học về sự khác biệt trong chăm sóc sức khỏe, thiết kế nghiên cứu, viết y khoa và viết văn cấp bằng, và cố vấn cho các giảng viên cơ sở, nghiên cứu sinh và sinh viên sau đại học.

Bạn có thể xem tất cả công việc đang diễn ra tại CHEK-D tại trang web sau: https://hsc.unm.edu/research/centers-programs/chek-d/

Lĩnh vực chuyên môn

1. Nghiên cứu chênh lệch về chăm sóc sức khỏe
2. Nghiên cứu Dịch vụ Y tế
3. Điều trị bệnh thận
4. Ghép thận
5. Hiến tặng nội tạng

Đào tạo

06 / 1993- Cử nhân Tâm lý & Nghiên cứu Phụ nữ - Đại học California, Los Angeles, CA
06/1995 - Thạc sĩ Tâm lý học Thực nghiệm - Đại học Bang California, Northridge, CA
12 / 2001- Tiến sĩ Tâm lý Xã hội - Đại học Pittsburgh, Pittsburgh, PA
12 / 2004- Học bổng Sau Tiến sĩ về Dịch tễ học Lâm sàng - Đại học Pittsburgh, Pittsburgh, PA
12 / 2005- Học bổng Nghiên cứu Dịch vụ Y tế - Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe VA Pittsburgh

Đại học: Đại học California, Los Angeles

Tốt nghiệp: Đại học Bang California

Tiến sĩ: Đại học Pittsburgh

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Nga