Tiểu sử

Trường Y - Trường Cao đẳng Y tế Siddhartha
Nội trú - Trường Y Đại học Kansas 2014-2017
Học bổng - Đại học New Mexico 2017-2020

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Quan tâm nghiên cứu bao gồm bệnh viêm ruột, tầm soát ung thư ruột kết và kết quả

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=swathi+paleti

Lĩnh vực chuyên môn

Nội khoa
Tiêu hóa và Gan mật

Chứng chỉ

Hội đồng nội khoa Hoa Kỳ

Thành tựu & Giải thưởng

1) Giải thưởng ACG Lawlor 2015
2) Giải thưởng Áp phích Tổng thống ACG tại cuộc họp Đại học Tiêu hóa Hoa Kỳ vào tháng 2015 năm XNUMX
4) Giải thưởng Áp phích Tổng thống ACG tại cuộc họp Đại học Tiêu hóa Hoa Kỳ vào tháng 2019 năm XNUMX

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh
  • Tiếng Hin-ddi
  • telugu