Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Với tư cách là Điều phối viên Nghiên cứu của CHEK-D, tôi có cơ hội học hỏi và làm việc với các nhóm có đam mê giúp giải quyết sự chênh lệch về sức khỏe. Là người gốc Albuquerque, tôi rất vui được phục vụ cư dân trong hành trình cải thiện sức khỏe thận của họ. Mối quan tâm của tôi đối với công bằng sức khỏe tăng lên khi còn là sinh viên đại học trong khi tôi đang theo học cử nhân Tâm lý học và Xã hội học, và sau đó quyết định theo đuổi bằng Thạc sĩ Y tế Công cộng tại Đại học New Mexico. Tôi thực sự biết ơn khi thực hiện các kỹ năng tôi đang học trong quá trình nghiên cứu sau đại học cho vị trí của mình và là thành viên của nhóm nghiên cứu thích học hỏi và cải thiện hệ thống y tế cho những người chưa được phục vụ.

Đại học: Cử nhân Khoa học Tâm lý và Xã hội học, Đại học New Mexico