Tiểu sử

Tiến sĩ SantaCruz nhận bằng Cử nhân Sinh học và bằng Y khoa của Đại học Arizona. Cô đã hoàn thành nội trú của mình về Giải phẫu và Bệnh học thần kinh tại Đại học California Irvine và được hội đồng chứng nhận AP / NP.

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Tiến sĩ SantaCruz là một nhà bệnh học thần kinh có quan tâm đến sự hình thành khối u, bệnh mạch máu và bệnh thoái hóa thần kinh.

Lĩnh vực chuyên môn

Khối u hệ thần kinh trung ương
Bệnh đường máu
Bệnh thoái hóa thần kinh

Đào tạo

Cư trú: Trung tâm Y tế Đại học California Irvine (1998) Giải phẫu bệnh học và bệnh lý thần kinh
Thực tập: Trung tâm Y tế Đại học California Irvine (1998) Giải phẫu bệnh học và bệnh lý thần kinh
Trường y tế: Đại học Arizona (1993)

Chứng chỉ

Hội đồng bệnh lý học Hoa Kỳ AP / NP

Giới Tính

Nữ

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh