Tiểu sử

Với tư cách là phó giám đốc cấp cao của Dự án ECHO, Struminger lãnh đạo nhóm quốc tế của ECHO, bao gồm việc tuyển dụng và phát triển các đối tác của ECHO ở Châu Phi.

Tiến sĩ Struminger tốt nghiệp Đại học Harvard và Trường Cao học Nghệ thuật và Khoa học Harvard với bằng thạc sĩ về Nhân chủng học Y tế. Ông lấy bằng MD tại Trường Y Johns Hopkins và hoàn thành nội trú chuyên ngành Nội khoa tại Đại học Michigan.

Tiến sĩ Struminger là một bác sĩ nội trú và y tế công cộng trong sáu năm với Dịch vụ Y tế Người da đỏ Hoa Kỳ về Khu bảo tồn người da đỏ Navajo; ông cũng đã có sáu năm làm việc tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ với tư cách là giám đốc quốc gia tại Cote d'Ivoire và Việt Nam.

Ông đến Đại học New Mexico vào năm 2014 với tư cách là phó giám đốc cấp cao của ECHO và là phó giáo sư về Nội khoa tại Khoa Truyền nhiễm. Thực hành lâm sàng của anh ấy có trụ sở tại UNM's Truman Health Services, một phòng khám HIV dựa vào cộng đồng.