Tiểu sử

Szaroletta là cựu giáo sư tại Đại học New Mexico; ông đã giảng dạy nhiều khóa học về đổi mới, thiết kế sản phẩm, thương mại điện tử và nhiệt động lực học. Anh ấy là người sáng lập của Adaptive Chaos Consulting, một tác giả, người cố vấn và hơn thế nữa.  

Szaroletta có kinh nghiệm làm kỹ sư thiết kế, quản lý kỹ thuật, nhà khoa học dữ liệu, nhà công nghệ, thành viên hội đồng quản trị và cán bộ, nhà tư vấn và tài năng lồng tiếng.  

Anh ấy đã được công nhận là nhân viên của năm của ECHO vì sự đổi mới và học hỏi hai lần nhờ khả năng đổi mới trong những môi trường phức tạp. 

Szaroletta là một tác nhân thay đổi tích cực với các chuyên ngành về quy trình đổi mới, thiết kế lấy người dùng làm trung tâm và quy trình phát triển hợp tác; điều này được chứng minh bằng 15 bằng sáng chế của Hoa Kỳ và đăng ký với tư cách là một kỹ sư chuyên nghiệp, trong số những thành tựu khác.  

Ông đã được trao bằng tốt nghiệp từ Stanford và Georgia.