Tiểu sử

Trabaudo UNM Alumni, hoàn thành chương trình MLS 1986

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Tôi đã chọn giảng dạy trong chương trình MLS vì tôi muốn cống hiến lại cho cộng đồng phòng thí nghiệm mà tôi đã dành nhiều năm thực hành.

Lĩnh vực chuyên môn

Số

Chứng chỉ

ASCP

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh