Tiểu sử

Tôi nhận bằng Tiến sĩ Y khoa của Trường Y, Đại học Tehran, Iran (1981). Nội trú giải phẫu & bệnh học lâm sàng của tôi đã được thực hiện tại Trung tâm Y tế Mt Sinai / Đại học Case Western Reserve ở Cleveland, Ohio (1994), tiếp theo là Học bổng về Huyết học với một học bổng năm nghiên cứu bổ sung tại trung tâm Y tế Quốc gia City of Hope ở Duarte, California ( Năm 1997).

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Tôi được cấp chứng chỉ về giải phẫu và bệnh lý lâm sàng, huyết học và bệnh lý di truyền phân tử. Thực hành học thuật hiện tại của tôi bao gồm giảng dạy cho cư dân bệnh học, nghiên cứu sinh và sinh viên y khoa và đăng xuất khỏi các ca nội trú và tư vấn trong bệnh học huyết học và bệnh lý di truyền phân tử. Trong dịch vụ đăng xuất bệnh học phân tử của mình, tôi tận hưởng sự tích hợp hình thái học với dữ liệu di truyền và cung cấp một báo cáo bệnh lý toàn diện cung cấp các liệu pháp chẩn đoán, tiên lượng và điều trị nhắm mục tiêu phân tử cần thiết trong việc đưa ra quyết định chăm sóc bệnh nhân quan trọng. Tôi cũng là Giám đốc Chương trình của Học bổng Bệnh học Di truyền Phân tử tại UNM, Trường Y khoa.

Lĩnh vực chuyên môn

Bệnh học huyết học
Bệnh lý di truyền phân tử
Giải phẫu và bệnh lý lâm sàng

Giáo dục đào tạo

Học bổng: Trung tâm Y tế Quốc gia Thành phố Hy vọng, Bệnh học Huyết học (1997)
Cư trú: Trung tâm Y tế Mt. Sinai / Đại học Case Western Reserve, Giải phẫu & Bệnh học Lâm sàng (1994)
Trường y tế: Trường Đại học Y Tehran (1981)

Chứng chỉ

Giải phẫu và Bệnh học Lâm sàng
Ban Bệnh học Hoa Kỳ (1996) | Huyết học
Ban Bệnh học Hoa Kỳ (1997) | Bệnh học di truyền phân tử
Hội đồng bệnh lý học Hoa Kỳ và Hội đồng di truyền y học Hoa Kỳ (2007)

Giới Tính

Nam

Ngôn ngữ

  • Ba Tư
  • tiếng azerbaijan
  • Tiếng Anh