Tiểu sử

Tôi là bác sĩ thần kinh tổng quát, người đã khám cho cả trẻ em và người lớn kể từ khi hoàn thành nội trú năm 1994. Tôi cũng là giảng viên của Bệnh viện UNM kể từ thời điểm đó. Tôi tham gia vào dịch vụ tư vấn nội trú về thần kinh trẻ em, hỗ trợ giảng dạy và tham gia các hội nghị về trường hợp thần kinh trẻ em hàng tuần của chúng tôi. Tôi là Điều tra viên chính của một số khoản trợ cấp do tiểu bang tài trợ để giúp chăm sóc Trẻ em New Mexico thông qua Dịch vụ Y tế dành cho Trẻ em, là một chương trình tiếp cận cộng đồng để tổ chức các phòng khám trên khắp tiểu bang. Tôi cũng là Người điều tra chính cho ba khoản tài trợ khác nhau, giúp quản lý việc chăm sóc người lớn bị khuyết tật phát triển. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ lâm sàng, công tác xã hội, đào tạo cho y tá, người giám hộ, thành viên gia đình, nhân viên xã hội và nhân viên hỗ trợ cho người khuyết tật chậm phát triển. Chúng tôi có tại các phòng khám thị trấn, phòng khám tiếp cận cộng đồng, thực hiện đánh giá tỷ lệ tử vong cho những người đang sống trong các nhà tập thể liên kết với tiểu bang, và có các phòng khám hỗ trợ hành vi.

Lĩnh vực chuyên môn

động kinh
Người lớn bị khuyết tật phát triển

Giới Tính

Nữ

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh