Tiểu sử

Zhou nhận bằng Cử nhân Hóa học Ứng dụng (2003) từ Đại học Bắc Kinh. Ông lấy bằng Tiến sĩ (2009) tại Học viện Khoa học Trung Quốc.

Đơn trình bày nguyện vọng cá nhân (Personal Statement)

Tôi có kiến ​​thức nền rộng về hóa sinh và sinh học tế bào, với chuyên môn cụ thể về nghiên cứu độc tính và chất gây ung thư asen, sửa chữa tổn thương DNA, stress oxy hóa và protein dựa trên khối phổ. Tôi đã phát triển một phương pháp định lượng dựa trên khối phổ trong phân tích quá trình nitrat hóa S protein trong tế bào và động vật, áp dụng cho nhiều mô hình và tạo ra một loạt ấn phẩm. Sau đó, tôi đã tận dụng chuyên môn của mình về thông số kỹ thuật khối lượng và stress oxy hóa, bắt đầu nghiên cứu về cơ chế phân tử ức chế sửa chữa DNA bởi asen gây ô nhiễm môi trường. Công việc của tôi cho thấy sự tương tác có chọn lọc của asen với một số protein ngón tay kẽm, điều này cung cấp bằng chứng tại sao protein sửa chữa DNA PARP là mục tiêu nhạy cảm của asen. Tôi cũng đã chứng minh thành công cơ chế ứng suất oxy hóa/nitro hóa của độc tính thạch tín.

Lĩnh vực chuyên môn

Chuyên ngành #1 Độc tính và cơ chế gây ung thư khi tiếp xúc với kim loại trong môi trường.
Chuyên ngành #2 Protein dựa trên khối phổ dựa trên tương tác kim loại-protein.
Chuyên ngành #3 Phân tích bộ gen ung thư của các tác nhân gây đột biến môi trường.
Chuyên ngành #4 Căng thẳng oxy hóa và biến đổi oxy hóa của protein.

Đào tạo

Tiến sĩ, Viện Lý sinh, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, 2009 (Lý sinh)
BS, Đại học Bắc Kinh, 2003 (Hóa học)

Nghiên cứu và học bổng

Mối quan tâm nghiên cứu chính của Zhou là
1) Cơ chế phân tử của độc tính và sinh ung thư do arsenite gây ra.
2) Vai trò của stress oxy hóa/nitro hóa và quá trình oxy hóa/nitro hóa protein trong sự phát triển ung thư.
3) Các phân tích proteomic dựa trên khối phổ (MS) cho các tương tác kim loại-protein.