Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân
Dịch

Nắm bắt sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập

Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và hòa nhập cho tất cả các cơ sở Khoa học Y tế của New Mexico và các cộng đồng mà họ phục vụ. Chúng tôi cố gắng thực hiện điều này bằng cách định vị mình là cộng tác viên chính cho Trung tâm Khoa học Sức khỏe và New Mexico. Khám phá trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nhiều sáng kiến, chương trình và chức năng mà văn phòng của chúng tôi cung cấp với tư cách là nhà vô địch trong các vấn đề DEI.

 

 

 

 

 

Cộng đồng nghề nghiệp

Bạn có những gì cần thiết để trở thành một nhà lãnh đạo cộng đồng. Các chương trình của chúng tôi mở ra cánh cửa cho STEM-H & nghề nghiệp chuyên nghiệp.

Nhận được sự cố vấn của chuyên gia. Xây dựng một sự nghiệp có ảnh hưởng — với sự hỗ trợ bạn xứng đáng.

Chương trình hỗ trợ, tài nguyên & học tập

Cộng đồng năng động của Đại học New Mexico gồm những người học, giảng viên và nhân viên sôi nổi phản ánh sự đa dạng phong phú của tiểu bang vĩ đại của chúng ta. Chúng tôi luôn tận tâm để không ngừng học hỏi, hỗ trợ bạn và cùng nhau làm tốt hơn.

Sự đa dạng tại HSC

Sự kiện sắp tới

Học giả đa dạng xuất sắc về khoa học sức khỏe của UNM trở về nhà- GIÁO SƯ DELESO A. ALFORD, JD, LL.M

 

 HSC & TRÌNH BÀY CỘNG ĐỒNG

 Các vấn đề nhân loại: Tế bào HeLa của Henrietta Lacks và Tác động của HER đối với Nghiên cứu, Sức khỏe và Công bằng

 Thứ Ba THÁNG 5 NĂM XNUMX, TRƯA - 1 giờ chiều Thính phòng Trung tâm HSC Domenici

vui lòng phúc đáp

 

 GIẢNG CỘNG ĐỒNG CÙNG GIÁO SƯ. DELESO A. ALFORD, JD, LL.M

  Henrietta thiếu thông tin cập nhật về vụ kiện tụng và tác động của nó đối với xã hội: Vấn đề về câu chuyện của cô ấy!

Thứ tư THÁNG 6 NĂM XNUMX, 5:30 - 7:30 PM TRƯỜNG LUẬT UNM, PHÒNG 2401

vui lòng phúc đáp

 

Tải xuống tờ rơi

Bạn có phải là một bệnh nhân đang tìm kiếm sự chăm sóc?