Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân
Dịch

Quy trình cải tiến chất lượng Lobo

Chào mừng bạn đến với LQIP, Văn phòng Cải thiện và Quản lý Dự án Khoa học Y tế và Sức khỏe của UNM. Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ sự xuất sắc trong các nhiệm vụ lâm sàng, giáo dục, nghiên cứu và hành chính bằng cách giúp các lĩnh vực liên tục cải thiện. 

Chúng tôi hỗ trợ các cải tiến hoạt động cụ thể về nhiều mặt, trong toàn tổ chức và đơn vị bằng cách cung cấp 

  • Quản lý dự án và hỗ trợ cải tiến quy trình như một khối công việc tích hợp
  • Tư vấn/Huấn luyện
  • Học vấn
  • Phát triển hệ thống quản lý mô hình Shingo

Yêu cầu hỗ trợ

Vui lòng hoàn thành biểu mẫu yêu cầu và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 3 ngày làm việc để xem xét.

Liên hệ Chúng tôi

LQIP / Giám đốc dự án chiến lược

Yvette Sena
ynsena@unmmg.org