Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân

Nâng cao sức khỏe của tất cả người dân New Mexico kể từ năm 1964

Trường Y UNM dẫn đầu cả nước về đào tạo y học gia đình và y tế nông thôn. Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi chiếm gần 40% số bác sĩ hành nghề của New Mexico. Chúng tôi là ngôi nhà của một doanh nghiệp nghiên cứu được xếp hạng quốc gia và các Chương trình Sau đại học Khoa học Y sinh với các nhà điều tra khoa học và học giả đẳng cấp thế giới, những người mang lại kết quả cứu sống nhân loại.

bác sĩ nội trú gây mê chuẩn bị túi iv

MỚI ĐẾN MEXICO MỚI!

Đào tạo để trở thành Trợ lý Bác sĩ Gây mê được Chứng nhận thông qua chương trình đầu tiên và duy nhất của New Mexico THẠC SĨ KHOA HỌC VỀ GÂY MÊ chương trình cấp bằng!

Các lớp học bắt đầu vào tháng 2024 năm XNUMX

Giáo dục và Đào tạo

Mang đến sự chăm sóc sức khỏe toàn diện là nỗ lực của cả nhóm.

Trường Y UNM cung cấp các chương trình y tế và y tế nổi bật. Bác sĩ gây mê sinh viên và trợ lý bác sĩ, nhà trị liệu vật lý, kỹ thuật viên y tế cấp cứu, kỹ thuật viên xét nghiệm và X quang, nhân viên vệ sinh răng miệng và nhà trị liệu nghề nghiệp học tập và đào tạo cùng với sinh viên y khoa để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cải thiện kết quả và sự hài lòng của bệnh nhân cao hơn với sự ổn định nghề nghiệp tuyệt vời, chế độ đãi ngộ và Uyển chuyển.

Tin tức về Trường Y khoa UNM

Bạn có phải là một bệnh nhân đang tìm kiếm sự chăm sóc?