Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân

Y học gia đình và cộng đồng

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của người dân New Mexico và hơn thế nữa bằng cách tập trung vào sự đa dạng và công bằng, cung cấp dịch vụ chăm sóc xuất sắc lấy bệnh nhân làm trung tâm cũng như thúc đẩy giáo dục và nghiên cứu có sự tham gia của cộng đồng, toàn diện và đáp ứng.

Tầm nhìn

Chúng tôi hình dung một tương lai nơi mọi cá nhân và cộng đồng đều có thể tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, chất lượng cao, từ đó thúc đẩy một xã hội lành mạnh hơn, công bằng hơn. Tầm nhìn của chúng tôi với tư cách là Khoa Y học Gia đình và Cộng đồng là trở thành một khoa vui vẻ, hòa nhập và hiệu quả, nơi mọi người có kiến ​​thức, nguồn lực và công cụ để hướng tới công bằng sức khỏe một cách hiệu quả với và cho tất cả người dân New Mexico.

Giáo dục & Đào tạo

Đăng ký tham gia các chương trình Cư trú Y tế Cộng đồng và Gia đình hoặc Trợ lý Bác sĩ của chúng tôi. Tìm một mối quan hệ thông công. Tham gia vào nghiên cứu. Con đường dẫn đến sự nghiệp chăm sóc sức khỏe bổ ích của bạn bắt đầu từ đây.

  • #1 tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp MD vào Y học gia đình
  • #2 để đào tạo y tế nông thôn giữa các trường y của Hoa Kỳ
  • TOP 10 Khoa Y tế Gia đình ở Hoa Kỳ
  • 94% của các cựu sinh viên chương trình BA / MD thực hành trong chăm sóc ban đầu
 

Bạn có phải là một bệnh nhân đang tìm kiếm sự chăm sóc?