Phòng khám Milagro

Nếu bạn đang mang thai và đang chống chọi với việc lạm dụng chất kích thích, bạn sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn bằng cách tìm kiếm sự chăm sóc tại Milagro Clinic. Đội ngũ nhân viên tư vấn và nhà cung cấp thuốc gia đình chu đáo của chúng tôi sẽ giúp bạn hướng tới một tương lai khỏe mạnh hơn cho gia đình bạn, trong và sau khi mang thai.

Thực hiện bước tiếp theo

Bắt đầu hành trình phục hồi của bạn tại UNM. Bạn sẽ nhận được sự chăm sóc toàn diện, nhân ái từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi.

Chăm sóc nhân ái

Chương trình Milagro bắt đầu vào năm 1989 là chương trình đầu tiên thuộc loại hình này ở New Mexico. Ngoài các dịch vụ y tế, Chương trình Milagro cung cấp dịch vụ tư vấn ngoại trú và hỗ trợ quản lý trường hợp.

Tại đây, bạn sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc trước khi sinh từ các nhà cung cấp thuốc gia đình tại các phòng khám y học gia đình ngoại trú của UNM. Cùng với nhân viên y tế, điều dưỡng và nhân viên tư vấn, bạn sẽ được theo dõi thường xuyên và chăm sóc tận tình trước và sau khi mang thai.  

Ai có thể đăng ký?

Bất kỳ phụ nữ mang thai nào có tiền sử hoặc hiện tại có vấn đề về sử dụng chất kích thích đều có thể được chăm sóc. Chúng tôi sử dụng Buprenorphine (Subutex) để giúp những phụ nữ nghiện opioid chuyển sang trạng thái tỉnh táo một cách an toàn.

Đội ngũ nhà cung cấp của chúng tôi sẽ theo dõi bạn và trẻ sơ sinh của bạn trong thời gian nằm viện nội trú, lập kế hoạch điều trị dựa trên nhu cầu cụ thể của bạn. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với chương trình FOCUS để đảm bảo bạn nhận được dịch vụ điều trị toàn diện sau khi sinh.

Địa điểm phòng khám

Phòng khám Family Practice
2400 Tucker Ave ĐB
505.272.9600

Phòng khám Đông Nam Heights
8200 Đại lộ Trung tâm SE
505.272.5885

Trung tâm North Valley về Sức khỏe Gia đình và Cộng đồng & Phòng khám Milagro 
3401 4th Street NW
505.994.5300