Phòng khám Hỗ trợ & Đánh giá Xuyên ngành (TEASC)

TEASC cung cấp các dịch vụ tại nhà cho người New Mexico từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật về phát triển hoặc trí tuệ. Bệnh nhân hoặc gia đình của họ có thể yêu cầu một cuộc tư vấn TEASC. Nhà cung cấp hoặc người ủng hộ cũng có thể yêu cầu giới thiệu.

Các nhà cung cấp dịch vụ TEASC chuyên biệt có thể đến thăm nhà bạn hoặc gặp bệnh nhân tại phòng khám cộng đồng hoặc Phòng khám cộng đồng của UNM Family Practice. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và y tế, cũng như trợ giúp về các nhu cầu của hệ thống hỗ trợ.

Dịch vụ TEASC được cung cấp miễn phí cho cá nhân. Chúng tôi được tài trợ bởi Bộ Y tế New Mexico / Bộ phận Hỗ trợ Người khuyết tật Phát triển.

Chăm sóc cộng đồng toàn diện 

Ngoài việc cung cấp các dịch vụ tại nhà, nhóm của chúng tôi còn cung cấp:

  • Đánh giá và khuyến nghị
  • Làm việc tại các phòng khám cộng đồng với các nhà cung cấp dịch vụ địa phương
  • Giảng dạy và đào tạo cho sinh viên và người dân
  • Đào tạo cho các nhà cung cấp cộng đồng 
  • Nghiên cứu và đánh giá chương trình
  • Hợp tác và tham vấn với nhà nước 

TEASC cũng cung cấp các lựa chọn đào tạo cho sinh viên về điều dưỡng, trị liệu lao động, dược, tâm lý, vật lý trị liệu và hơn thế nữa.

Nhận giới thiệu

Sự trợ giúp của TEASC không thay thế sự chăm sóc trực tiếp của bác sĩ chăm sóc chính, bác sĩ tâm thần, nhà trị liệu, nhóm liên ngành hoặc những người chăm sóc khác của khách hàng.

Các nhà cung cấp hoặc người chăm sóc hiện tại có thể liên hệ với TEASC để được đánh giá. Sau khi kiểm tra ban đầu, nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để thảo luận:

  • Tài nguyên cộng đồng có sẵn
  • Thông tin cơ bản bổ sung
  • Ngày đánh giá

Đội ngũ giảng viên và nhân viên TEASC

Nhóm TEASC bao gồm các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực. Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên gồm các nhà cung cấp dịch vụ hành nghề gia đình, bác sĩ tâm thần, nhân viên xã hội, thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu và hơn thế nữa.

Toni Benton, MD
Giám đốc chương trình / Bác sĩ gia đình
505.272.2165
Michelle "Shelly" Marek, MBA, MA, LMHC
Điều phối viên chương trình
505.272.5158
Patricia Beery, MA
Chuyên gia trị liệu chương trình Sr.
505.272.5158
Helen “Bonnie” Priest, RN
Quản lý y tá
505.272.5158
Elizabeth Donsbach, Cử nhân
Giám đốc chương trình Sr.
505.272.5158
Helene Silverblatt, MD
Bác sĩ tâm thần
505.272.0544
May Goldenberg, PA-C
Trợ lý bác sĩ
505.272.1722
Gail Thaler, MD
Bác sĩ tâm thần
505.272.5158