Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân

Di truyền phân tử và vi sinh

Nghiên cứu sinh học tế bào ung thư, miễn dịch học khối u, viêm và bệnh truyền nhiễm. Làm việc với chúng tôi để hiểu các quá trình tế bào cơ bản, cơ chế bệnh tật và các phương pháp điều trị mới.

Các giảng viên, các nhà nghiên cứu và sinh viên trong Khoa Di truyền Phân tử và Vi sinh vật duy trì chất lượng và tác động cao nhất trong kiến ​​thức khoa học, giáo dục và sức khỏe cộng đồng. Tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi nghiên cứu, giảng dạy và phục vụ.  

 

Vui lòng xem số mới nhất của Bản tin Sở, Argo, tại đây

MGM và AIM: Trung tâm do NIH tài trợ của chúng tôi

Chúng tôi là quê hương của Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học Xuất sắc về Autophagy, Viêm và Chuyển hóa (AIM). Tìm hiểu thêm về mục tiêu và sứ mệnh của chúng tôi. 

Nữ sinh dùng pipet.

Bạn có phải là một bệnh nhân đang tìm kiếm sự chăm sóc?