Dịch

Tiểu sử

Annapoorna Bhat là trợ lý giáo sư thần kinh học tại Đại học Y khoa New Mexico. Cô nhận bằng y khoa của Trường Cao đẳng Y tế Mysore và Viện Nghiên cứu, Ấn Độ vào năm 2005. Sau đó, cô hoàn thành bằng thạc sĩ khoa học thần kinh y tế tại Berlin, Đức và lấy bằng tiến sĩ khoa học thần kinh tại Đại học Zurich, Thụy Sĩ. Cô đã hoàn thành nội trú khoa thần kinh tại Trường Y Rutgers New Jersey vào năm 2015. Sau đó, cô đã làm nghiên cứu sinh 2 năm về bệnh động kinh tại Đại học Thomas Jefferson, Philadelphia.

Mối quan tâm chính của cô ấy về mặt y tế là phụ nữ bị động kinh khi mang thai và động kinh. Cô ấy cũng chuyên về các thiết bị điều biến thần kinh. Các mối quan tâm nghiên cứu chính của cô bao gồm tìm hiểu ký hiệu học về bệnh động kinh, cải thiện chất lượng các đơn vị theo dõi bệnh động kinh và nghiên cứu các rào cản văn hóa trong điều trị bệnh động kinh. Cô cũng quan tâm đến việc tiếp cận cộng đồng và giáo dục bệnh động kinh.

Lĩnh vực chuyên môn

Neuromodulation

Động kinh khi mang thai

Bệnh động kinh