Dịch

Tiểu sử

Corey C. Ford, MD, PhD là Giáo sư Thần kinh học, Phó chủ tịch Nghiên cứu và Phó Trưởng khoa Nghiên cứu của SOM. Ông theo học trường y tại Đại học Virginia và nội trú khoa thần kinh và nghiên cứu sinh về bệnh đa xơ cứng tại Đại học Rochester. Lĩnh vực chuyên môn lâm sàng của ông là bệnh đa xơ cứng và công nghệ thần kinh và ông đã tham gia hơn 150 thử nghiệm lâm sàng về các phương pháp điều trị mới cho MS. Ông là thành viên của Ủy ban Điều hành Trung tâm Khoa học Dịch thuật và Lâm sàng UNM, đồng thời giám sát thành phần Hỗ trợ và Kiến thức Quy định cũng như chương trình tài trợ Thí điểm. Vai trò của anh trong Văn phòng Nghiên cứu bao gồm chủ trì Ủy ban Giám sát Mô người và anh đại diện cho SOM trong Hiệp hội New Mexico cùng với các đồng nghiệp từ Bang New Mexico, New Mexico Tech, khuôn viên Chính của UNM và các đối tác từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos.

Lĩnh vực chuyên môn

Đa xơ cứng

Miễn dịch học thần kinh