Dịch

Tiểu sử

Clotilde Hainline, MD là Trợ lý Giáo sư Thần kinh học và Nhãn khoa tại Trường Y Đại học New Mexico. Cô tốt nghiệp Đại học Brown và nhận bằng y khoa của Trường Y tại Trung tâm Y tế Đại học Stony Brook. Cô đã hoàn thành chuyên ngành Nội trú Thần kinh của mình tại Đại học Y khoa Albert Einstein và hoàn thành học bổng kết hợp về Đa xơ cứng và Nhãn khoa Thần kinh tại Trường Y Đại học New York. Cô từng là Trưởng bộ phận nghiên cứu thần kinh tại Trung tâm Y tế Đại học Boston trước khi gia nhập khoa tại Đại học New Mexico, nơi cô tham gia giảng dạy, nghiên cứu lâm sàng và thăm khám cho bệnh nhân. Cô là Giám đốc Chương trình Liên kết của Bộ phận Thư ký Thần kinh học.