Dịch

Tiểu sử

Tôi đã nhận bằng MD của Đại học Khoa học Y tế Mashhad ở Mashhad, Iran. Tôi lấy bằng Thạc sĩ về Khoa học Y sinh và Dịch thuật tại Đại học California Irvine vào năm 2014. Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu làm việc với tư cách là một chuyên gia nghiên cứu cơ sở. Dưới sự cố vấn của điều tra viên chính của tôi, tôi đã nghiên cứu cơ chế hôn mê và vai trò của Orexin trong phục hồi thần kinh sau ngừng tim và hồi sức. Sau đó, tôi hoàn thành nội trú thần kinh học tại Khoa Thần kinh UC Irvine vào năm 2020, tiếp theo là học bổng Thần kinh Mạch máu vào năm 2021. Sau đó, tôi chuyển đến Albuquerque để gia nhập Trường Y Đại học New Mexico với tư cách là trợ lý giáo sư Thần kinh học.
 
Vài lời về tôi:
Tôi là một nhà thần kinh học mạch máu. Tôi đã hoàn thành nội trú thần kinh học và nghiên cứu sinh thần kinh mạch máu tại UC Irvine. Khi rảnh rỗi, tôi thích làm vườn, đọc sách và xem phim.