Dịch

Tiểu sử

Tiến sĩ Radmanesh là một nhà thần kinh học chăm sóc quan trọng tại Bệnh viện UNM. Tiến sĩ Radmanesh chăm sóc cho những bệnh nhân được nhận vào ICU Khoa học Thần kinh như một phần của một nhóm tích hợp và đa ngành, cũng như sau khi họ nhập viện ICU. Ông cũng chăm sóc bệnh nhân thông qua các dịch vụ Tai biến mạch máu não và Tai biến mạch máu não của UNMH. Nghiên cứu của ông tập trung vào phân tầng nguy cơ và phục hồi sau chấn thương sọ não và các yếu tố di truyền ảnh hưởng đến tiên lượng.

Tiến sĩ Radmanesh nhận MD / MPH của mình từ Đại học Khoa học Y tế Tehran. Anh ấy đã hoàn thành khóa thực tập về nội khoa tại Bệnh viện Lahey, nội trú thần kinh tại Trung tâm Y tế Tufts, và học bổng chăm sóc thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Bệnh viện Brigham và Phụ nữ.