Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân
Dịch

Bộ phận Vật lý trị liệu

  • 1:6 Tỷ lệ giảng viên
  • 100% Tỷ lệ đậu kỳ thi cấp giấy phép cao nhất vào năm 2020
  • 92.25% Tỷ lệ tốt nghiệp trung bình trong 2 năm trên mỗi CAPTE
  • 96.6% Tỷ lệ vượt qua kỳ thi cấp giấy phép lần đầu tiên vào năm 2020
  • 100% Tỷ lệ việc làm trong vòng 6 tháng kể từ khi được cấp phép

 


Công nhận chương trình

Chương trình Vật lý trị liệu tại Đại học New Mexico được công nhận bởi Ủy ban Công nhận trong Giáo dục Vật lý trị liệu (CAPTE), 3030 Potomac Avenue, Suite 100, Alexandria, Virginia 22305; điện thoại: 703.706.3245; e-mail: công nhận@apta.org; trang mạng: http://www.capteonline.org. Nếu cần liên hệ trực tiếp với chương trình / tổ chức, vui lòng gọi số 505.272.5479 hoặc email HSC-UNMPTProgram@salud.unm.edu 

(CAPTE)
3030 Đại lộ Potomac, Suite 100
Alexandria, VA 22305

Điện thoại: 703.706.3245

Email: công nhận@apta.org 
website: www.capteonline.org 

Sự công nhận thông qua tổ chức nghề nghiệp quốc gia này đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi trở thành Bác sĩ Vật lý trị liệu có tay nghề cao, được người tiêu dùng và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác công nhận là những người hành nghề được lựa chọn.

Liên hệ

Bộ phận Vật lý trị liệu

MSC09 5230
1 Đại học New Mexico
Albuquerque, NM 87131

E-mail

Facebook

Quyên góp cho học bổng sinh viên


Điện thoại: 505-272-5479

Bạn có phải là một bệnh nhân đang tìm kiếm sự chăm sóc?