Dịch

Tiểu sử

Tôi đến từ vùng nông thôn Missouri. Tôi có bằng Cử nhân Sinh học tại Đại học Missouri và đã dành vài năm làm việc trong nhiều lĩnh vực không liên quan đến y tế cho đến khi tìm đường đến Thành phố Kansas, MO cho trường y tại UMKC và bây giờ là X quang tại UNM.

Trường Med: Đại học Missouri, Kansas City

Ngôn ngữ

  • Tiếng Anh