Chuyển đến Tiêu đề Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua tới chân
Dịch

Văn phòng Giáo dục Nghiên cứu

 

Khám phá các khả năng!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến các chương trình Giáo dục của Trường Nghiên cứu Y học thuộc Đại học New Mexico! Chúng tôi cung cấp một cách tiếp cận tích hợp và đa ngành để giáo dục và đào tạo nghiên cứu cho sinh viên đại học và sau đại học, Nghiên cứu sinh Sau Tiến sĩ và Khoa Cơ sở.

Liên Hệ

địa chỉ gửi thư

Văn phòng Giáo dục Nghiên cứu Y học của Trường
MSC08-4560
1 Đại học New Mexico
Albuquerque, NM 87131

Điện Thoại: (505) 272-1887
Số fax: (505) 272-8738

E-mail:

 

Vị trí vật lý:
Trung tâm Khoa học Y tế UNM (Cơ sở phía Bắc)
Reginald Heber Fitz Hall (Tòa nhà 211)
Phòng B61