Tuyên bố về các sự kiện ngày 6 tháng 2021 năm XNUMX

Cuộc nổi dậy tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng XNUMX là một sự kiện gây sửng sốt và đau thương cho người dân và cộng đồng trên toàn quốc. Theo các nguyên tắc hòa nhập và liêm chính của trường đại học của chúng tôi, chúng tôi lên án các hành động bạo lực của những kẻ bạo loạn và khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng một môi trường giáo dục nơi giảng viên, nhân viên và người học phát triển thông qua các mối quan hệ tôn trọng và cùng có lợi.

Một số lãnh đạo UNM và UNMHSC và các nhóm sinh viên đã đưa ra các tuyên bố về các sự kiện của ngày 6 tháng 2021 năm XNUMX. Để dễ dàng truy cập và tham khảo, nhiều thông tin trong số đó được bao gồm dưới đây. Nếu bạn hoặc nhóm của bạn có một tuyên bố mà bạn muốn chúng tôi thêm vào, vui lòng gửi nó đến HSC-Communications@salud.unm.edu.

Tuyên bố về các sự kiện của ngày 6 tháng 2021 năm XNUMX

 

DANH MỤC: Chuyện nổi bật