Ý tưởng nghệ thuật của tháp Bệnh viện UNM

Tiến độ Dự án Tháp Bệnh viện UNM

Công việc đang được tiến hành để xây dựng Tháp Bệnh viện Đại học New Mexico mới. Dự án bao gồm một hầm để xe mới, một nhà máy tiện ích và tháp bệnh viện 96 giường. Các kế hoạch hiện tại yêu cầu hoàn thành việc xây dựng vào cuối năm 2024.

Kiểm tra liên kết này để biết thêm thông tin và một webcam trực tiếp ghi lại dự án.

DANH MỤC: Cộng Đồng, Sức khỏe, Chuyện nổi bật