Bên ngoài bệnh viện UNM

Cơ sở Y tế UNM tiếp tục yêu cầu đeo khẩu trang

Thống đốc Michelle Lujan Grisham hôm nay đã công bố rằng quy định về mặt nạ công cộng trên toàn tiểu bang đối với nhiều cơ sở trong nhà đã được dỡ bỏ. Lần sửa đổi này đối với trật tự y tế công cộng tiếp tục yêu cầu phải đeo khẩu trang trong bệnh viện. Phù hợp với lệnh y tế công cộng sửa đổi, chi nhánh y tế của Bộ Chỉ huy Hoạt động khẩn cấp cho Bệnh viện UNM, Tập đoàn Y tế UNM và Trung tâm Y tế Khu vực Sandoval sẽ tiếp tục với các chính sách đeo khẩu trang hiện tại, trong đó yêu cầu tất cả các cơ sở UNMH phải đeo khẩu trang, cả cơ sở y tế và không - cận lâm sàng.

DANH MỤC: Carrie Tingley, Bệnh viện cho trẻ em, Covid-19, Sức khỏe, Tin tức bạn có thể sử dụng, Trung tâm y tế khu vực Sandoval, Chuyện nổi bật, Bệnh viện UNM